Złota Tarnina 2016

9 sierpnia 2016 | Autor: Adam Poloczek

Wokół nas jest wielu ludzi, którzy się wyróżniają swoją działalnością i warto ich docenić. Co roku mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać kandydatów do nagrody „Złotej Tarniny” w czterech  kategoriach:

– społecznik: za działalność charytatywną, społeczną, wolontariacką, bezinteresowną pracę dla dobra innych,
– przedsiębiorca: za aktywność gospodarczą, wspieranie inicjatyw lokalnych, przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego gminy,
– sportowiec: za wspieranie rozwoju turystyki, sportu wyczynowego i amatorskiego, osiągnięcia sportowe,
– animator kultury: za działalność animacyjną i promowanie kultury, propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.

Do dnia 28 sierpnia możecie Państwo wypełnione wnioski składać
osobiście pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Gminy ul. Dworcowa 6 , 46 050 Tarnów Opolski,
mail:
gzr@tarnowopolski.pl lub gok_top@o2.pl

Przyznawanie statuetki „Złotej Tarniny” ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, organizacji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju Gminy Tarnów Opolski w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy i poprawie jakości życia jej mieszkańców.

REGULAMIN przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnów Opolski „Złota Tarnina”
WNIOSEK o przyznanie nagrody „Złota Tarnina”
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Uroczyste wręczenie statuetek „Złotej Tarniny” odbędzie się podczas Gminnych Dożynek 11 września 2016 w Tarnowie Opolskim.