SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

Kadencja 2015 -2019 (wybory 05.02.2015)

SOŁTYS  – Lidia Urban

RADA SOŁECKA :

Bartylla Patrycja
Duda Norbert
Gabor Barbara
Kotula Edyta
Okos Regina
Okos Teodor
Poloczek Aleksandra
Stachura Robert
Suchanek Jacek
Szymik Ewa