Święto naszych pań

Dzisiaj wielkie święto Wasze

niosą dzieci kwiatów kosze

dziś życzenia Wam składamy

i uśmiechy przesyłamy.