Spotkanie z Policjantem

Jako podsumowanie kręgu tematycznego pt. „Jestem bezpieczny na drodze”

odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji z Komisariatu Policji w Ozimku.