Flora. Ciekawe i rzadkie rośliny w Przyworach.

28 sierpnia 2010, aktualizacja: 10 września 2015 | Autor: Przywory

Postanowiłam zebrać nieco informacji-ciekawostek i zredagować je Państwu dlatego, ponieważ myślę, że nie tylko mogą się przydać naszej wspaniałej młodzieży w szkole ale dlatego iż myślę, że dla niektórych może ten artykuł stać się interesującą lekturą pozwalającą dostrzec wyjątkowość naszej miejscowości.

Nie każdy wie, że powiat opolski należy do obszaru nazywanego przez geologów Pradoliną Wrocławską, obejmuje ona: dolinę Odry, Równinę Opolską rozciągającą się na wszchodzie i północy, Równinę Niemodlińską na południowym zachodzie i Dolinę Nysy Kłodzkiej w zachodniej częsci gminy Niemodlin.

Wszystkie te krainy należą do Niziny Śląskiej, za to niewielki obszar gminy Tarnów Opolski, na południe od linii: Przywory-Kosorowice-Tarnów Op.-Nakło, zaliczany jest do północnego fragmentu Chełmu należącego do Wyżyny Śląskiej.

Podstawowe rysy krajobrazu powiatu opolskiego wykształciły się ok 24-1,8 mln lat temu w okresie trzeciorzędu, miocenie i pliocenie. Gmina Tarnów Opolski należy do strefy obejmującej starsze wzniesienia zbudowane z bardzo odpornych na zniszczenie skał węglanowych środkowego triasu.

Ciągłe przekształcenia terenu spowodowane zlodowaceniami, ruchami tektonicznymi, których efektem są pagórki wydmowe, wzniesienia polodowcowe, starorzecza stały się miejscem rozwoju interesującej fauny i flory.

To tyle wstępu.

Od tej chwili skupiam się jedynie na faunie i florze Przywór.

Flora w naszej okolicy ma charakter stosunkowo jednolity z resztą powiatu, jednak możemy znaleźć tu gatunki roślin rzadko bądź w cale nie spotykane w obrębie całego powiatu a nawet kraju.

Wśród roślin należących do atlantyckich lub subatlantyckich gatunków znajdujemy Boberka Trójlistkowego Menyanthes Trifoliata , który masowo występuje zarastając starorzecza w Przyworach.

Rys.1 Boberek Trójlistkowy

Reprezentantami eurosyberyjskimi są liczne pospolite gatunki, najbardziej rozpowszechnione są: Sosna Zwyczajna Pinus Sylvestris, Czworolist Pospolity Paris Quadrifolia, Konwalijka Dwulistna Maianthemum Bifolium. Najbardziej interesujące jest jednak to, że do tej grupy (eurosyberyjskiej) należy Goździk Pyszny Dianthus Superbus, spotykany wyłacznie na przyworskich łąkach, zaznaczyć jednak należy, że gatunek ten należy do ginący

Rys.2 Goździk Pyszny

Rys.2 Goździk Pyszny

Do środkowo europejskich gatunków roślin licznie występujących na terenie całej gminy zaliczamy: Grab Carpinus Betulus, Dąb Bezszypułkowy Quercus Cpetraea. Rzadszym gatunkiem ale również spotykanym na tereniw naszej miejscowości jest Złoć Łąkowa Gagea Pratenisis występująca na polach i murawach.

Rys.3 Złoć Łąkowa

Rys.3 Złoć Łąkowa

 

W granicach powiatu notuje się także gatunki borealno-górskie, które poza obszarami górskimi środkowej i południowej Europy, występują również na północnych krańcach kontynentu, szczególnie pospolicie w Skandynawii. Interesującycm przykładem takiej rośliny jest Gółka Długoostrogowa Gymnadenia Conopsea, rosnąca na jedynym w województwie stanowisku niedaleko Przywór.

Rys.4 Gółka Długoostrogowa

Rys.4 Gółka Długoostrogowa

Większość flory powiatu ma charakter przechodni, związany z umiarkowaną strefą klimatyczną środkowej Europy. Przedstawicielem tej grupy roślin jest rzadki Siedmiopalecznik Błotny Comarum Palustre odnotowany m. in. w okolicy Przywór, Ligoty Prószkowskiej i Dębskiej Kuźni.

Rys.5 Siedmiopalecznik Błotny

Rys.5 Siedmiopalecznik Błotny

 

Do jednego z najrzadszych taksonów powiatu opolskiego należy też Przęstka Pospolita Hippuris Vulgaris zarastająca płytkie starorzecza w Przyworach, Boguszycach oraz zbiornik kamieniołomu w Groszowicach.

Rys.6 Przęstka Pospolita

Rys.6 Przęstka Pospolita

Purchawica Olbrzymia Calvatia Gigantea– Grzyb ten zaliczany jest do największych na świecie. Średnica owocnika dochodzi często do 100 cm, a waga do 25 kg. Na Opolszczyźnie grzyba tego znaleziono na Łąkach Groszowickich, koło Kosorowic-Przywór  i w Krasiejowie.

 

Rys.7 Purchawica Olbrzymia

Rys.7 Purchawica Olbrzymia

Okratek Australijski Clatrus Archeri– jest to gatunek tropikalny zawleczony do Europy. W ostatnich latach wyraźnie roszerza swój zasięg. Na obszarze województwa opolskiego znaleziony jedynie koło Przywór.

Rys.8 Okratek Australijski

Rys.8 Okratek Australijski

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł zachęci Państwa do wyjścia z domu pewnego słonecznego popołudnia i poszukania ciekawych okazów roślin rosnących na naszych zielonych łąkach.     🙂

Taka sobie Agnieszka.

Literatura:

1. „Przyroda powiatu opolskiego”

K. Badora, A. Nowak, S Nowak

2. „Przyroda województwa opolskiego”

Praca zbiorowa pod redakcją A. Nowaka.