Szkubanie piyrza

28 sierpnia 2010, aktualizacja: 10 września 2015 | Autor: Przywory

Baby! Pamiętołcie jeszcze jak się skubało pjyrze?

Ło mój Boże! To boły czasy. Łodkąd sięgom pamięciom, jak jeno nastały dugie wieczory moja mam a joł z niom, chodziły my do innych  chałp szkubać te pjyrze. To znaczy szkubały baby, a my bajtle, bawioły się pod stołym w „kotuchach”. Tym co nie wiom, co to som „kotuchy” śpieszam wyjaśnić co to je- to je ta reszta  co zostanie z łoszkubanego pjyrza. Siedziałymy pod tym stołym, każdo koło swojej mamy i pilnowałymy ftoroł moł na klinie wiyncyj tych kotuchóf, potym ściepowałymy to na ziemia. Bardzo lubiołach łajzić tak z mamom, ale nie cierpiałach tego marasu u nołs w doma. Pamiętom, że mój świentyj pamięci ojciec zawsze się ftedy powadzioł z Mojom mamom, a musicie wiedzieć, że pierwej szkubało się te pjyrze i dwa tydnia. Wiycie co to je, jak dziejsieńć abo dwanajście babów siedziało w kuchnie i gołdało bez przerwy. Łojciec przyłajzioł z roboty, a te  kotuchy wołlajom się już w laubie, w siyni, kaj by się nie łobrołcioł, tam pjyrze. Łokropnie tego nie cierpioł. Wiycie, że takie szkubanie to boł drogi interes. Baby przyłajzioły dwa razy dziennie. Trza im boło dać jej śniołdanie, potym kafej i jakiejś ciasto. Jak przyłajzioły po połedniu to zajś się dołwało kafyj z ciastym, a we wieczór wieczerzoł. A to nie boło tak że starczoł chlyb z fetym, jeno zawsze cojś musiało być na tych sznitach, Mama zawsze tak szykowała szkubanie pjyrzoł, żeby boło po świniobiciu. Miała w tey wędzonka, prezwuszt, lejberwuszt, krupniołlki, żymlołki i tak jakoś te baby wyżywioła. Szkoda, że teraz się już tak nie łajzi. Mode baby już nie chowom gansi na pjyrze, bo wolom kupić kołdry ekologiczne, a stare baby majom pierzyny łod downa.

I tak kolejno tradycjoł zanikoł z naszych chaup….