Otwarcie PSZOKa

3 lutego 2023 | Autor: Aleksandra Poloczek

PUNKT „DRUGIE ŻYCIE”
PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników. Ostateczną decyzję czy dany przedmiot nadaje się do ponownego użycia i o jego wydaniu podejmuje pracownik obsługi PSZOK.
Przedmioty znajdujące się w punkcie „drugie życie” można nabyć bezpłatnie w godzinach pracy PSZOK.