Przyworski Informator Gospodarczy

22 października 2015, aktualizacja: 23 października 2015 | Autor: Adam Poloczek

W ramach prac aktualizacyjnych na stronie z jej starej wersji został przeniesiony informator gospodarczy.
Chcemy go zaktualizować w związku z tym prosimy wszystkie firmy zarejestrowane lub działające w Przyworach o przesłanie aktualnych danych:
– nazwa
– logo
– adres
– kontakt (telefon, mail)
– godziny otwarcia
– adresy (strona www, facebook itp.)
– krótki opis działalności, branża w jakiej działa, czym się zajmuje
– kategoria, do której ma zostać umieszczona firma (jeśli to konieczne zostaną dodane nowe kategorie)

Jeżeli Państwa firma jest już w informatorze prosimy o sprawdzenie danych i przesłanie ewentualnych poprawek.

Informacje proszę przesłać na maila: admin@przywory.eu