Dyskusyjny Klub Książki

DKK „Szlaki św. Jakuba”

23 czerwca 2021 | Autor: Aleksandra Poloczek

23.06.2021 r.-spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Temat spotkania: „Szlaki św. Jakuba”

Omówiona książka: „Krok za krokiem coraz dalej” Edwarda Schiwek.

Moderator spotkania: V-ce Wójt Gminy Tarnów Opolski Magdalena Chudowska.

Na dzisiejszym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się w „Zielonym zakątku” u Państwa Beaty i Rudolfa Malik gościliśmy Panią Magdalenę Chudowską, która na podstawie w/w książki przybliżyła uczestnikom spotkania szlaki św. Jakuba.

Autor książki i zarazem narrator opisuje życie pielgrzyma, opowiada o trudach i radościach pielgrzymowania oraz o spotkaniu z ludźmi i z Bogiem. Podkreśla, że owe spotkania doprowadzają do nowego bardziej świadomego życia, a niejednokrotnie napotkani na drodze pielgrzymi pozostają w przyjaźni.

Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Chudowskiej za przybycie, poświęcony czas ,bardzo interesujące spotkanie, zrozumiały przekaz treści, która niejedną osobę wzruszyła, a zarazem zachęciła do refleksji i bliższego zapoznania się ze szlakami św. Jakuba.

Dziękuję również Państwu Beacie i Rudolfowi Malik za przygotowanie i zorganizowanie spotkania w ich urokliwym zakątku.

Ewa Fajlert