Od listopada segregujemy popiół

15 października 2015 | Autor: Przywory

TarnowOpolski.pl:

Aby proces segregacji przebiegał jeszcze sprawniej postanowiliśmy wykorzystać prawie nieużywane w czasie okresu zimowego pojemniki na odpady zielone do składowania popiołu. Dotychczas to co pozostawało w naszych piecach po prostu wrzucało się do czarnego pojemnika, od listopada będziemy składować popiół i żużel w pojemniku z brązową klapą.

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. W okresie zimowym nie mamy odpadów zielonych. Aby zagospodarować brązowy pojemnik, stojący w tym czasie pusty, należy wrzucać do niego popiół. Pojemnik będzie wtedy wykorzystywany podwójnie. Latem, będzie przeznaczony na odpady zielone i ulegające biodegradacji, a zimą na popiół.

Dzięki takiej segregacji popiół nie będzie musiał razem z innymi odpadami trafiać do przesiania. Będzie od razu segregowany, składowany, lub wykorzystywany na innych składowiskach do rekultywacji. W sytuacjach, gdy zabraknie miejsca w brązowym pojemniku, można skorzystać z czarnego. Nie wrzucajmy popiołu i żużli do worków. Pamiętajmy również o tym, że popiół musi być wystudzony. W przeciwnym razie może stopić plastikowy pojemnik.

Zielone odpady, które jeszcze mogą się pojawić w listopadzie czyli głównie liście oraz odpady bio należy wrzucić do czarnego pojemnika.

Warto przypomnieć sobie czym tak naprawdę są odpady zielone i biodegradowalne. To przede wszystkim:

–  drobne gałęzie

–  liście

– trawa

– fusy po herbacie i kawie

– obierki owoców i warzyw

– ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne

– skorupki jaj

– torebki po herbacie

– trociny drewniane

Tak więc wszystko to, co pozostaje z gospodarowania przydomowymi ogródkami.

Te odpady należy wrzucać do pojemników czarnych. Do śmieci mieszanych w czarnym pojemniku wrzucamy również takie odpady jak:

– nieotwarte, przeterminowane konserwy

– zabrudzony, mokry papier

– niewielkie elementy drewniane

– zabrudzone woreczki i siatki na zakupy

– pieluchy jednorazowe, bandaże, plastry, artykuły higieny osobistej

– długopisy, ołówki, flamastry

– stare kosmetyki, resztki mydła

– butelki po olejach spożywczych

Przypominamy, że nie należy umieszczać popiołu paleniskowego oraz żużlu w pojemniku wraz z odpadami zmieszanymi. W przypadku stwierdzenia popiołu w odpadach komunalnych zmieszanych uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Tarnów Opolski

harmonogram

 

W nadchodzącym tygodniu Gmina Tarnów Opolski rozpocznie proces dostarczania pojemników na posesje, które nie zostały jeszcze wyposażone w pojemniki z brązową klapą. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy nie produkują popiołu i nie są zainteresowani otrzymaniem dodatkowego pojemnika na odpady bio powinni ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.