WYWÓZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I BUDOWLANYCH

14 maja 2020 | Autor: Aleksandra Poloczek

UWAGA! Mobilny punkt zbiórki odpadów (czynny w godz. 9:00 – 18:00)

Zbiórka odpadów niebezpiecznych, budowlanych i poremontowych:

  1. Przywory: 18 maja 2020 r. – plac przy filii Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Wiejska 83)

Odpady przyjmowane w mobilnym punkcie zbiórki:

ODPADY NIEBEZPIECZNE: przeterminowane leki i chemikalia (w tym m.in. farby i lakiery, opakowania po farbach, zużyty olej silnikowy oraz opakowania po olejach, itp.), zużyte baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki.

ODPADY BUDOWLANE: armatura sanitarna, muszle toaletowe, umywalki, wanny stolarka budowlana (np. okna, drzwi), oraz inne odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, płytki ceramiczne, styropian budowlany, panele, grzejniki) w ilości do 300 kg z gosp. domowego.

Nie będą przyjmowane odpady typu papa i wełna mineralna.