ŚMIECI -zmiany od maja

5 maja 2020, aktualizacja: 7 maja 2020 | Autor: Aleksandra Poloczek

Od maja 2020 roku, obowiązują nowe stawki za wywóz śmieci.

Uchwalona stawka to:
27 zł za osobę, a w przypadku gospodarstw powyżej 4 osób – 15 zł za piątą i każdą następną osobę.

Mieszkańcy, którzy nie będą się stosować do obowiązku segregacji odpadów, zapłacą 60 złotych za każdego mieszkańca, w przypadku gdy podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Tarnów Opolski zawiadomi o nieprawidłowościach w segregacji w danej nieruchomości.

Ma to pomóc w równoważeniu przychodów i faktycznych kosztów systemu.

Większa kwota za brak selektywnej zbiórki odpadów, ma zmotywować mieszkańców do dokładniejszego segregowania odpadów. Niestety, nadal segregujemy niedokładnie lub wcale, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie przez wspólne pojemniki wiele osób czuje się bezkarnych. Produkujemy też więcej odpadów biodegradowalnych, dlatego zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla mieszkańców domów jednorodzinnych wprowadzono obniżkę w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym, za kompostowanie bioodpadów we własnych kompostownikach. W przypadku zadeklarowania korzystania z przydomowego kompostownika  nie będą odbierane bioodpady z nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowego kompostownika są zobowiązani wystawiać bioodpady w brązowym pojemniku w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym druku, do 30 czerwca 2020 r.

NOWY WZÓR DEKLARACJI :

http://tarnowopolski.pl/3877/nowy-wzor-deklaracji-smieciowej-obowiazujacy-od-1-maja.html

Deklaracje zostaną dostarczone do państwa również przez Urząd Gminy listem wraz z blankietami płatności za śmieci. Proszę je wypełnić i odesłać listem do urzędu. Deklaracje będzie można również pozostawić u mnie w zaklejonej kopercie, ja dostarczę je do Urzędu Gminy osobiście.

Sołtys Patrycja Bartylla