Zawieszenie zajęć w przedszkolu

15 marca 2020 | Autor: Przedszkole

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, informujemy, że:

  • zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Przyworach będą zawieszone na 2 tygodnie;
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • w dniach 16 .03. – 25.03. 2020 r. wychowankowie nie przychodzą do przedszkola.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolu 12 i 13 marca br. będzie jeszcze pełniło działania opiekuńcze; Przedszkole pełni dyżur TYLKO dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu.
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.