DREWNIANY PLAC ZABAW KACPER KTÓRY ZNIKNĄŁ

3 lipca 2019, aktualizacja: 4 lipca 2019 | Autor: Maciej Poloczek

Historia pojawienia się i zniknięcia placu zabaw „KACPER” w Przyworach

W zeszłym roku usłyszałem relację od jednej z mam korzystających ze swoją pociechą z placu zabaw w Przyworach, w jakim to złym stanie jest drewniany plac zabaw „KACPER” zamontowany na placu zabaw koło szkoły. Pojechałem więc zobaczyć jak się sprawy mają na placu zabaw. Oględziny z 10.09.2018 wypadły bardzo źle: sterczące ostre drzazgi, niezabezpieczone śruby i wkręty, rozpadające się elementy drewniane a także grzyb i pleśń na elementach drewnianych były argumentami które spowodowały, że zająłem się tą sprawą.

Opisane powyżej usterki istniały od zamontowania placu zabaw KACPER lub powstały podczas około 17 miesięcy używania.

Wielu z Państwa nadal kojarzy mnie z tą sprawą i zadaje pytania na które niestety nie potrafię odpowiedzieć. W związku z tym postanowiłem opisać całą sprawę w celu wyjaśnienia wszystkich niejasności. Zacznę więc może od znanej mi kolejności zdarzeń związanych z powstaniem i zniknięciem  placu zabaw.

16.04.2015 – Zebranie Wiejskie w Przyworach składa wniosek nr 3/2015 do Wójta Gminy Tarnów Opolski o wyznaczenie terenów gminnych w miejscowości Przywory na których  mógłby powstać plac zabaw.

21.05.2015 – Zebranie Wiejskie w Przyworach –  Do dnia zebrania nie dotarła odpowiedź Pana Wójta na wniosek nr3/2015 z 16.04.2015. Wójt zapytany na zebraniu o tę sprawę ustnie zadeklarował: „Chcemy  aby mieszkańcy wskazali  konkretne miejsce pod plac zabaw. Pomożemy. Jak będą  wnioski będziemy rozmawiali z właścicielami gruntów”

28.09.2015 – w NTO ukazuje się artykuł pt. „Chcemy huśtawek a nie dzikich chaszczy”

rok 2015 lub 2016 – jak wynika ze słów Pani Magdaleny Chudowskiej wypowiedzianych podczas rozmowy ze mną w 2018 roku,  pomysł zakupu drewnianego placu zabaw KACPER był konsultowany z kimś z Przywór – jednak nikt  w Przyworach nie chce się do tego przyznać

4.03.2016 – na Zebraniu Wiejskim w Przyworach jest poruszany temat lokalizacji placu zabaw – nadal nie ma wyznaczonego miejsca.

rok 2016 – (dokument nie posiada dokładnego datowania) formularz ofertowy firmy U.S.B. HIT  GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski na wykonanie i montaż placu zabaw KACPER

8.11.2016 – w radiu DOXA Wójt Gminy Tarnów Opolski Pan Krzysztof MUTZ opowiada o problemach z miejscem postawienia placu zabaw, podaje informację, że plac zabaw będzie postawiony obok gimnazjum w miejscu dawnej budowy sali gimnastycznej,  a swoją wypowiedź kończy słowami: „ … plac zabaw w Przyworach będzie z prawdziwego  zdarzenia z wszystkimi urządzeniami które dzieciaki będą sobie mogły wymyślić.” ( http://doxa.fm/audycja/w-przyworach-powstaje-plac-zabaw-dla-dzieci/ )

28.12.2016 – zostaje podpisany protokół zdawczo-odbiorczy placu zabaw KACPER – bez uwag

28.12.2016 – wpływa do UG Tarnów Opolski faktura 079/2016 na kwotę 7000,-zł brutto za „Plac  zabaw KACPER” wystawiona przez U.S.B. HIT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski

6.03.2017 – Radio Opole informacja przekazana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski Pana Krzysztofa Mutz o podjęciu dalszych  prac na placu zabaw, które na okres zimy były  wstrzymane.  ( http://radio.opole.pl/100,189513,plac-zabaw-w-przyworach-niebawem-ma-byc-gotowy-d&s=2&si=2&sp=2 )

2017 – nie znam dokładnej daty – udostępnienie do użytku placu zabaw

2017 czerwiec – wykonawca placu zabaw KACPER nie odpowiada na e-maile wysyłane przez  pracownika UG Tarnów Opolski

18.04.2018 – notatka służbowa sporządzona przez Inspektora z UG Tarnów Opolski z  przeprowadzenia  oględzin stanu technicznego placu zabaw w Przyworach ze  specyfikacją usterek urządzeń

20.04.2018 – pierwsze pismo UG Tarnów Opolski w sprawie reklamacji placu zabaw KACPER –  które wysłane było listem  poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres  producenta czyli U.S.B.HiT „GRASZKA” Place Zabaw dla  Dzieci, Budy Wolskie 8a, 96-330 Puszcza Mariańska.Nie zostało odebrane do 11.05.2018 przez adresata  pomimo awizowania w dniu 24.04.2018, w wyniku czego zostało odesłane do  nadawcy. Do pisma była dołączona płyta CD z dokumentacją zdjęciową i filmową  stanu technicznego urządzeń placu zabaw KACPER.

28.05.2018 – drugie pismo UG Tarnów Opolski w sprawie reklamacji placu zabaw KACPER –  które wysłane było listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres  producenta czyli U.S.B.HiT  „GRASZKA” Place Zabaw dla Dzieci,   Budy Wolskie 8a,  96-330 Puszcza Mariańska. Nie zostało odebrane do 26.06.2018 przez adresata  pomimo awizowania w dniu 04.06.2018, w wyniku czego zostało odesłane do nadawcy.

10.09.2018 – wykonałem pełną dokumentację zdjęciową stanu urządzeń drewnianych placu zabaw KACPER

11.09.2018 – rozpocząłem korespondencję e-mail z Panem Mariuszem Steczkowskim czyli  właścicielem firmy  U.S.B.HiT  „GRASZKA” Place Zabaw dla Dzieci w wyniku czego sprawa nieco drgnęła, powstał pierwszy termin wymiany placu na nowy który  został podany podczas rozmowy telefonicznej Pana Mariusza Steczkowskiego z  przedstawicielem UG Tarnów Opolski; podany termin  to połowa października 2018

17.09.2018 – złożyłem do UG Tarnów Opolski wniosek o udostępnienie korespondencji w sprawie  reklamacji placu zabaw KACPER  pomiędzy UG Tarnów Opolski a U.S.B. HIT GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski

28.09.2018 – Otrzymałem z UG Tarnów Opolski skany wszystkie dokumentów o które prosiłem:

 – skany obu reklamacji wraz z kopertami na których są adnotacje poczty w Puszczy Mariańskiej o nie odebraniu listów i odesłaniu ich do nadawcy

  – skany dostarczonych dokumentów wraz z placem zabaw KACPER (faktura zakupowa,  protokół zdawczo-odbiorczy, oferta na dostawę placu zabaw, notatka służbowa z 18.04.2018, deklaracje, certyfikaty, wykaz materiałów użytych do produkcji placu zabaw KACPER, warunki gwarancji, wyłączenia gwarancji). W  otrzymanych skanach nie było instrukcji obsługi i konserwacji placu zabaw KACPER

22.10.2018 – Termin wymiany placu zabaw KACPER podany przez producenta czyli U.S.B. HIT  GRASZKA” PLACE ZABAW DLA  DZIECI Mariusz Steczkowski nie został dotrzymany.

Koniec 2018/początek 2019 – plac zabaw zniknął – nie znam dokładnej daty

2.04.2019 – jak napisał właściciel firmy U.S.B. HIT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI  Mariusz Steczkowski w wiadomości e-mail wysłanej do UG Tarnów Opolski : Montaż naprawionego placu zabaw do miejscowości Przywory wykonamy najpóźniej do 15.05.2019 za opóźnienia przepraszamy”

13.05.2019 – został wysłany przez UG Tarnów Opolski e-mail do firmy U.S.B. HIT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski o treści: W nawiązaniu do wiadomości z dnia 02.04.2019 r.  proszę o informacje w jakim dniu  planowany jest montaż placu zabaw w Przyworach. Przypominam, iż zgodnie z Państwa deklaracją montaż ma nastąpić do dnia 15.05.2019 r.

15.05.2019 – w Przyworach nadal nie ma drewnianego placu zabaw KACPER

20.05.2019 – UG Tarnów Opolski otrzymał odpowiedź na swojego e-maila z 13 maja 2019 od  firmy U.S.B. HiT  „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz  Steczkowski o treści: Niestety z powodu na  braki w personelu musimy wyznaczyć  kolejny termin dostawy placu zabaw. Zestaw zostanie dostarczony do 15.06.2019 r . Za opóźnienia przepraszamy .”

27.06.2019 – w Przyworach  nadal nie ma drewnianego placu zabaw KACPER

28.06.2019 – zgodnie z informacją otrzymaną w e-mailu z UG Tarnów Opolski kontakt z firmą U.S.B. HiT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz  Steczkowski jest bardzo utrudniony, w związku z czym sprawa została przekazana prawnikowi reprezentującego UG Tarnów Opolskiw celu dochodzenia roszczeń za  niewywiązanie się z umowy

Zgodnie z powyższym stan sprawy zależy w chwili obecnej od skuteczności radcy prawnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski Pana Bartosza Gierłacha i od dobrej woli producenta placu zabaw KACPER firmy U.S.B. HIT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski.

Według mojej subiektywnej oceny, ze stanu sprawy na dzień dzisiejszy (3.07.2019) jasno wynika, że w tym sezonie letnim na placu zabaw w Przyworach nie stanie wyremontowany „KACPER” ani żadne inne nowe urządzenie. Bardzo chciałbym się mylić w swojej ocenie ale dotychczasowy rozwój wydarzeń jasno pokazuje, że nikomu nie zależy na szybkim zakończeniu tej sprawy.

Sprawę ze strony UG Tarnów Opolski prowadzi Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dział inwestycje,remonty Pani Klaudia Adamiec- tel. 77 46 40 867, e-mail: ig@tarnowopolski.pl .

Przy czym chciałbym podkreślić, że w 2017 roku odbiór podpisał inspektor z działu inwestycji i remontów który 2018 roku przestał pracować w UG Tarnów Opolski. W 2018 roku sprawą zajmował się kolejny inspektor z tego samego działu – który także już nie pracuje w UG Tarnów Opolski. Pani Klaudia Adamiec sprawą zajmuje się od 2019 roku.

Adres strony internetowej producenta placu zabaw KACPER : www.graszka.com.pl

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwiały Państwa wszelkie wątpliwości dotyczące udziału mojej osoby w sprawie placu zabaw „KACPER” i swoje ewentualne pytania będziecie kierować do osób władnych w tej sprawie.

Maciej Poloczek