ZEBRANIE WIEJSKIE 12.02.2019

13 lutego 2019, aktualizacja: 24 marca 2019 | Autor: Aleksandra Poloczek

We wtorek 12.02.2019 o godzinie 18.00  w Domu Kultury w Przyworach odbyło się wyborcze zebranie wiejskie.
Udział wzięło 118 osób.

Sołtysem na nową pięcioletnią kadencję  została
Pani Patrycja Bartylla z poparciem 102 głosów.

W skład rady sołeckiej weszli :
1. Duda Norbert
2. Fajlert Ewa
3. Kotula Edyta
4. Lysek Andrzej
5. Okos Teodor
6. Poloczek Aleksandra
7. Poznańska Aneta
8. Szymik Adam
9. Szymik Ewa
10. Wolny Sebastian