55 LECIE BIBLIOTEKI W PRZYWORACH

1 lutego 2018 | Autor: Aleksandra Poloczek

30.01.2018 r. – 55-lecie Biblioteki

Dnia 30.01.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby filii Biblioteki w Przyworach oraz obchody 55-lecia powstania biblioteki. Na wstępie bibliotekarka Zygryda Wieszołek powitała wszystkich przybyłych gości, oraz przedstawiła historię biblioteki.
Następnie p.o. dyrektora Monika Silarska podziękowała wszystkim za współpracę i sponsoring, przede wszystkim : Prezes Stowarzyszenia „Nasze Przywory” Patrycji Bartylla, Dorocie Żur i radnej wsi Przywory Ewie Szymik. Szczególne podziękowania p.o. dyrektora Monika Silarska skierowała do Wójta Gminy Tarnów Opolski Krzysztofa Mutza oraz v-ce Wójt Magdaleny Chudowskiej, ponieważ dzięki podjętym przez nich działaniom przenieśliśmy bibliotekę do nowych pomieszczeń.

Głos zabrał również Wójt Gminy Krzysztof Mutz, który podziękował za wiele lat owocnej pracy i przekazał na pamiątkę bibliotece piękny obraz, oraz p.o. dyrektora Monice Silarskiej list gratulacyjny.

Uroczystość uświetniły swoim występem dzieci z Publicznego Przedszkola w Przyworach pod kierownictwem dyrektora Moniki Cichoń, oraz mgr Anny Kowol. Słodyczami obdarzył dzieci Przewodniczący Komisji Kultury Zygmunt Pietruszka oraz Zuzanna Gruca.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem .Piękny i smaczny tort z okazji 55-lecia biblioteki ufundowała Komisja Kultury za co serdecznie dziękujemy.

Zygryda Wieszołek