!!! JAK SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

17 stycznia 2018 | Autor: Aleksandra Poloczek

O segregacji odpadów

W związku z wprowadzeniem nowego systemu segregacji na terenie Gminy Tarnów Opolski informujemy, iż szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.


ODPADY NIEBEZPIECZNE
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady)
nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych
Można je oddać

w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – ul. Ligonia w Gogolinie, teren Składowiska Odpadów, tel. 77 466 94 96),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00.


Co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw?

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO).

WAŻNE !!! , ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane.
Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Proszę pamiętać, że w pojemniku na odpady biodegradowalne w okresie od listopada do kwietnia zbierane są żużle, popiół paleniskowy i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny – pochodzące wyłącznie z palenisk i kotów opalanych paliwami stałymi.


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 kubeł z żółtą klapą


Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

pojemnik pod Domem Kultury


Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

 kubeł z zieloną klapą


Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

brązowy kubeł


Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • popiołu z węgla kamiennego (od listopada do kwietnia )
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 • popiołu z węgla kamiennego (w okresie od maja do października)

UWAGA

W pojemniku na odpady biodegradowalne w okresie od listopada do kwietnia zbierane są żużle, popiół paleniskowy i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny – pochodzące wyłącznie z palenisk i kotów opalanych paliwami stałymi.

 


ODPADY ZMIESZANE

czarny kubeł

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.


 ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci.
Do tej grupy odpadów zaliczamy:
stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

PSZOK  Gogolin

W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowej opłaty od Mieszkańców posegregowane odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, w szczególności:

 • opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale;
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i inne bioodpady;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony – w ilości do 4 szt. opon na jedno gospodarstwo domowe na jedną zbiórkę odpadów;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny – wyłącznie pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót oraz w ilości nie przekraczającej 300 kilogramów rocznie na mieszkańca;
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Odpady mogą być przewożone do PSZOK-u własnym transportem luzem, we własnych pojemnikach lub workach.

 

Opracowano na podstawie http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac oraz materiałów własnych gminy.