REMONT DOMU KULTURY W PRZYWORACH

12 stycznia 2018 | Autor: Aleksandra Poloczek

W środę 10.11.2018  odbyło się trwające ponad trzy godziny spotkanie dotyczące mającego odbyć się w tym roku remontu Domu Kultury.  Poniżej można się zapoznać z protokołem z zebrania.

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej

z dnia 10.01.2018

zwołanego na wniosek Wójta

w sprawie remontu budynku Domu Kultury w Przyworach

W zebraniu wzięli udział :

Wójt Krzysztof Mutz
Zarządca budynku Prezes PTI Wojciech Sagański
Odpowiedzialny za inwestycje w Urzędzie Gminy Paweł Sylwestrzak
Sołtys Lidia Urban
Członkowie Rady Sołeckiej: Barbara Gabor, Patrycja Bartylla, Aleksandra Poloczek, Ewa Szymik, Norbert Duda, Teodor Okos
Goście: Jadwiga Kubiak, Maciej Poloczek

Porządek obrad:
1. Remont Domu Kultury
2. Sprawy bieżące

Ad.1
Zebranie rozpoczął Wójt Krzysztof Mutz podsumowując dotychczasowe działania w sprawie rozbudowy i generalnego remontu budynku Domu Kultury. Projekt powstał w momencie kiedy Opole deklarowało wkład pieniężny na powstanie centrów kryzysowych na terenie powiatu. Niestety miasto wycofało się z planów tworzenia i dofinansowywania tych centrów. Nie udało się również pozyskać innych środków zewnętrznych, które mogły być przeznaczone na dofinansowanie rozbudowy i remontu Domu Kultury.
Rada Gminy w budżecie gminy na rok 2018 zaplanowała fundusze w kwocie 900 tys. pozwalające na generalny remont budynku.
W związku z tym, że remont ma się rozpocząć jak najszybciej, zostało zorganizowane pierwsze spotkanie robocze na którym przedyskutowano i ustalono ostateczną koncepcję wykonania remontu. Wypowiedzieli się wszyscy obecni na spotkaniu.

W wyniku dyskusji ustalono:

bryła zewnętrzna budynku pozostaje bez zmian, wykonany zostanie remont generalny dachu
scena pozostaje, skrócona zostanie o część wystającą z przodu poza ściany, wykonane zostaną
bezpieczne schodki wpuszczone w scenę, w połowie głębokości sceny zostanie zawieszona szyna
na kotary
z pomieszczeń po obu stronach sceny powstaną szatnie damska i męska (dla ćwiczących dzieci)
na sali głównej:
*
zostanie zlikwidowane obniżenie sufitu
* okna będą zabezpieczone co pozwoli na bezpieczne przeprowadzanie zajęć sportowych
* powstanie ogrzewanie podłogowe dzięki któremu kaloryfery nie będą ograniczać przestrzeni
* podłoga będzie miała nawierzchnię pozwalającą korzystać z niej bez obuwia zmiennego
pomieszczenie biurowe zostanie przerobione na zaplecze socjalne
toalety zostaną gruntownie przebudowane, powstanie przy nich schowek dla sprzątaczki
wyposażony w zlew gospodarczy
w miejscu szatni powstanie pokój biurowy
– w celu zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni magazynowej, na sprzęt sportowy oraz mienie
ruchome sołectwa, od strony zachodniej do budynku zostaną dostawione dwa kontenery jako
magazyny
– wymienione zostaną wszystkie instalacje

na piętrze powstaną między innymi
*
pokój konferencyjny do spotkań w mniejszym gronie
* pomieszczenie magazynowe dla organizacji pozarządowych działających w Przyworach
* zaplecze socjalne
Na zakończenie tej części spotkania ustalono, że tego typu narady będą odbywały się w miarę potrzeb podczas trwania remontu, by na bieżąco ustalać zakres i kształt przeprowadzanych prac, tak by budynek po remoncie w jak największym zakresie zaspokajał potrzeby lokalnej społeczności.
Na tym część dotycząca remontu Domu Kultury została zakończona.

Ad.2

W drugiej części zebrania Pani Sołtys:
– odczytała pismo, które wpłynęło od Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski z prośbą o wsparcie finansowe ich działalności. W związku z ograniczonymi środkami jakimi dysponuje Sołectwo i dużymi potrzebami w bieżącym roku nie przyznano dofinansowania Radzie Seniorów. W uzasadnieniu między innymi stwierdzono, że co roku seniorzy w Przyworach są zapraszani na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, otrzymują paczki Mikołajkowe, biorą udział w Babskim Combrze, Dniu Kobiet i festynach organizowanych przez wieś.
– przedstawiła prośbę która wpłynęła od młodzieży by po przeniesieniu siłowni plenerowej na plac zabaw uzupełnić ją o poręcze do podciągania. Mały zestaw poręczy to koszt ok. 3500,- w związku z czym będą mogły zostać zakupione z tegorocznego budżetu wsi.
– poinformowała, że z końcem roku udało się zakupić dwa koniki do bujania na plac zabaw. Jak tylko pogoda pozwoli zostaną one zamontowane na placu zabaw.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała :  Aleksandra Poloczek