Sierpniowe mądrości ludowe

2 sierpnia 2017 | Autor: Aleksandra Poloczek

3 sierpnia – Nikodema
Pogoda na Nikodema – cały miesiąc deszczu nie ma

4 sierpnia – Prokopa , Dominika
Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka
Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje

10 sierpnia – Wawrzyńca
Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą
Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic (2 lutego) lekka zima
Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24 sierpnia) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują
Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje

15 sierpnia – Marii
Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje
Gdy Zielna Matka deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8 września) rosi
Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota

17 sierpnia – Jacka
Jacek gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy
Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada

20 sierpnia – Bernarda
Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka to lekka

24 sierpnia – Bartłomieja
Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje
Bartłomieja świętego dzień w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje
Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami
Gdy się Bartłomiej grzmotem zgłosi, grady i rychłe śniegi przynosi
Kiedy do Bartłomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka będzie i opał niedrogi
Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja

25 sierpnia – Luizy i Ludwika
Na Ludwika zboże z pola umyka
Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie