Koperta życia

17 maja 2016 | Autor: Adam Poloczek

Gmina Tarnów Opolski od kwietnia 2016r. realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób starszych. Seniorzy zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.

Informacja zawarta w Kopercie może uratować życie, jest to niezmiernie ważna przede wszystkim w przypadku seniorów żyjących samotnie. Koperty są bezpłatne i trafią do każdej zainteresowanej osoby w wieku senioralnym lub trwale zmagającej się z chorobą.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • plastikowej koperty oznaczonej naklejką: Koperta życia;
  • karta informacyjna;
  • naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Koperty można otrzymać w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz u Sołtysa.

koperta-zycia