Nowe deklaracje śmieciowe

28 stycznia 2016, aktualizacja: 31 stycznia 2016 | Autor: Adam Poloczek

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r. właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej wzór deklaracji tj. do 15 lutego 2016r.

Nowe deklaracje będą dotyczyły opłat po 1 lutym 2016 r., a pierwsza płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości (za luty) nastąpi w terminie do 15 marca 2016 r. Za styczeń nie będą wysyłane zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, opłatę w niezmienionej wysokości prosimy uiścić w terminie do 15 lutego 2016 r. u inkasentów, przelewem lub w kasie urzędu.

Nowe deklaracje można wypełnić w Urzędzie Gminy oraz w trakcie prowadzonego dyżuru pracownika urzędu w budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej 83 dnia 3 luty 2016 r.  w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 15.00 -17.00.