Wnioski do Planu Ogólnego Gminy

9 lipca 2024 | Autor: Adam Poloczek

Gmina przystąpiła do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy 🗺️📐, który od 2026 roku zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Plan Ogólny Gminy określa między innymi strefy planistyczne, czyli przeznaczenie działek, np. na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, produkcję rolniczą czy strefę usługową albo gospodarczą.

📝 Do 31 lipca można składać wnioski, które zostaną wzięte pod uwagę przy sporządzaniu tego planu. Jest to dobra okazja, żeby wnioskować o zmianę przeznaczenia swojej działki albo żeby strefa planistyczna jakichś terenów pozostała bez zmian.

ℹ️ Więcej informacji oraz wzór wniosku i instrukcję jego wypełnienia można znaleźć na podlinkowanym wpisie na stronie gminy.

https://tarnowopolski.pl/8718/obwieszczenie-wojta-gminy-tarnow-opolski-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-tarnow-opolski.html