REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

26 stycznia 2024, aktualizacja: 29 stycznia 2024 | Autor: Przedszkole

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku  o  przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz        z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym od 8 lutego

do 1 marca 2024 r.

od 17 maja

do 24 maja 2024 r.

2. Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i   dokumentów   potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów  branych  pod  uwagę w postępowaniu       rekrutacyjnym/uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe od 4 marca

do 4 kwietnia 2024 r.

od 27 maja

do 14 czerwca 2024 r.

3. Podanie do publicznej              wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2024 r.

godz. 10.00

17 czerwca 2024

godz. 10.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 8 kwietnia

do 15 kwietnia 2024 r.

 

od 18 czerwca

do 25 czerwca 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

16 kwietnia 2024 r.

godz. 10.00

 

26 czerwca 2024r.

godz.10.00

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZASADY I KRYTERIA W REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM:

https://bip.tarnowopolski.pl/7966/1260/rekrutacja-do-przedszkoli-w-roku-szkolnym-20242025.html