NIEDŹWIEDŹ 2019

Nasi Strażacy kultywują tradycję wodzenia Niedźwiedzia niosąc przy okazji mnóstwo radości, dobrych życzeń i jak co roku zapraszając mieszkańców na wspólna zabawę. W tym roku Niedźwiedź w Przyworach padł w nader godnych warunkach 🙂

5 marca 2019 Czytaj dalej...

Alarm I stopnia – szkodliwe zapylenie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

OSTRZEGA

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:

unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.

22 stycznia 2019 Czytaj dalej...

U W A G A !!! OSZUST!

Urząd Gminy otrzymał informację, że w Walidrogach pojawił się mężczyzna podający się za pracownika Urzędu Gminy, który sprawdza „filtr” przy liczniku wody oraz proponuje jego wymianę z dotacją Unijną. Informujemy że Urząd Gminy ani pracownicy spółki gminnej PTI Sp. z o.o. nie przeprowadzają takich kontroli, i ta osoba chce oszukać naszych mieszkańców.

W sytuacjach gdy mamy podejrzenie o próbie oszustwa nie wahajmy się dzwonić na policję na numer 112 lub 997 lub bezpośrednio do naszych posterunkowych w Tarnowie Opolskim: st. sierż. Łukasz Szmuk tel. kom. 514820412 lub mł. asp. Paweł Wcisło tel. 885 680 278

22 stycznia 2019 Czytaj dalej...

DZIEŃ SENIORA

21 stycznia,jak co roku seniorzy z Przywór po Mszy św. która odbyła się w ich intencji spotkali się w klubie,aby przy kawie i ciastku miło spędzić przedpołudnie . Babcie dziadków …

22 stycznia 2019 Czytaj dalej...