Dyskusyjny Klub Książki

ŚMIECI DO KUBŁA !!!

Zaśmiecanie może być karane mandatem w wysokości do 500 zł lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie w przypadku wykrycia sprawcy.

Dlatego prosimy o zwracanie baczniejszej uwagi na akty zaśmiecania i zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio na policję.
Dążmy do zmiany świadomości, byśmy nie zginęli zasypani górą śmieci!
Odpadów komunalnych pozbywajmy się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

23 listopada 2018 Czytaj dalej...