Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

21 czerwca 2022 | Autor: Przedszkole

12 maja 2022  r. Gmina Tarnów Opolski podpisała umowę na realizację zadań  w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe otrzymało Przedszkole Publiczne w Przyworach. Środki  zostaną  przeznaczone m.in. na  zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizację działań promujących czytelnictwo w placówkach wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie w ramach Programu wynosi 2500,00 zł, wkład własny 625,00zł.

Termin realizacji założeń zawiązanych z realizacją Programu w części zarówno merytorycznej jak i finansowej do 31 grudnia 2022 roku.