Ogłoszenie

28 marca 2021 | Autor: Przedszkole

Drodzy Rodzice!
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.03.2021 nasze Przedszkole w dniach od 29.03.-09.04.2021 może zorganizować zajęcia na wniosek rodziców:
1. Dla dzieci,które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dla dzieci, których rodzice:
-są zatrudnieni w placówkach leczniczych,
-realizują zadania dotyczącego koordynacji ratownictwa medycznego,
-realizują działania publiczne w związku z zapobieganiem Covid 19,
-pracują w służbach zapewniających bezpieczeństwo i porządek,
-wykonują działania ratownicze,
-są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
-pracują w ogrzewalniach i noclegowniach,
-są zatrudnieni w placówkach, które pełnią całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku,
-są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
-są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 3,
-są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty-szkoły,przedszkola i pełnią pracę na terenie tych placówek.
Bardzo proszę o informację od rodziców zainteresowanych zgodnie z wyżej wymienionymi punktami.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Monika Cichoń