Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja

8 czerwca 2020 | Autor: Przedszkole

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Poniżej plik ze szczegółowymi wytycznymi:

Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_-_aktualizacja