Ogłoszenie

5 czerwca 2020 | Autor: Przedszkole

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3-go czerwca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 26 czerwca zajęcia będą się odbywały także zdalnie.
Do 28 czerwca rodzice pracujący mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.