Komunikat Dyrektora Przedszkola

18 maja 2020, aktualizacja: 20 maja 2020 | Autor: Przedszkole

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642) z dnia 11 marca 2020r., kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostaje przedłużone do 07.06.2020r. Będzie się ono odbywało na dotychczasowych zasadach. Rodzice, których dzieci nie będą chodzić do przedszkola zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Od 25 maja w przedszkolu będą miały miejsce zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  dla tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, przy czym pierwszeństwo mają dzieci rodziców obojga pracujących i rodziców, których jedno jest: pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole w tym czasie będzie pracowało w podwyższonym reżimie sanitarnym w oparciu o opracowane ,,Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie  Przedszkola Publicznego w Przyworach, z którymi każdy rodzic posyłając dziecko do przedszkola będzie zobowiązany się zapoznać i podpisać stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy dostarczyć do przedszkola do 21 maja 2020 w godz.8.00-14.00 lub wrzucić do skrzynki pocztowej.

Druk można odebrać także w przedszkolu  od 19. maja 2020.

Dokumenty do pobrania:

procedury przywory

oświadczenie