Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Przyworach na rok szkolny 2020/2021 będą przekazywane telefonicznie lub poprzez e-mail dnia 27 marca br.