Rekrutacja do przedszkola

14 lutego 2019 | Autor: Przedszkole

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W PRZYWORACH
NA ROK 2019/2020

Zapraszamy rodziców dzieci, które dołączą do grona przedszkolaków od 01.09.2019 r.

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola

jest karta zgłoszenia,

którą można pobrać w przedszkolu

w dniach od 25. lutego do 8. marca 2019r.

Przedszkole czynne od 7.00-16.00

Przedszkole zapewnia

profesjonalną kadrę pedagogiczną,

przyjazną atmosferę,

zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język angielski, rytmikę, religię,

imprezy, wycieczki, uroczystości.

Bliższe informacje -telefon 774643360

Zarządzenie wójta gminy Tarnów Opolski w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: Zarządzenie wójta gminy Tarnów Opolski