Wycieczka na Górę Świętej Anny

Przedszkolaki poznawały atrakcje naszego regionu

podczas wycieczki na Górę Świętej Anny.

Zwiedziły Sanktuarium Św. Anny, Muzeum Misyjne

oraz Dom Pielgrzyma.