Olimpiada „Sport to zdrowie”

Reprezentacja naszego przedszkola wzięła udział

w II Olimpiadzie Przedszkolaka w Tarnowie Opolskim.