W karnawale wybieramy się na bale

W karnawale,w karnawale

przystrojone wszystkie sale.

Dookoła przebierańcy,

każdy skacze,każdy tańczy.

Kolorową maskę bierz

baw się z nami jeśli chcesz.