Jak wygląda dzień w Przedszkolu?

23 lipca 2015, aktualizacja: 14 września 2015 | Autor: Przedszkole

 

„Dzieci są jak kwiaty, rosną lepiej

kiedy się o nie dobrze troszczymy”

M. Montessori

 

RAMOWY ROZDKŁAD DNIA

700 – 845 – Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne i inspirowane przez nauczyciela, działania wyrównawcze, praca z dzieckiem zdolnym. Realizacja pomysłów dzieci. Obserwacje pedagogiczne.

845 – 900 – Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem, czynności higieniczne.

900 – 920 – Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków, pełnienie dyżurów. 

920 – 1100 –  Zajęcia dydaktyczne wynikające z programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka niemieckiego – jako języka mniejszości narodowej. 

1100 – 1145 – Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. 

1145 – 1200 – Przygotowanie do obiadu, dyżury dzieci. 

1200 – 1220 – Obiad. Czynności samoobsługowe i higieniczne. 

1220 – 1300 – Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki. 

1300 – 1400 – Zajęcia dodatkowe: rytmika, religia, język angielski. 

1400 – 1600 – Podwieczorek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy według zainteresowań dzieci w sali lub na placu zabaw. Utrwalanie poznanych treści.