Przedszkolaki na Olimpiadzie

15 czerwca 2023 | Autor: Przedszkole

Przedszkolaki z grupy „Delfinki z Przedszkola Publicznego w Przyworach wzięły udział w XI Wojewódzkiej i V Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Torba Kangura” w Opolu.

Celem Olimpiady było kształtowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa, wyposażenie dzieci w umiejętności, dzięki którym będą właściwie reagować na rozpoznane sytuacje niebezpieczne i ryzykowne, promowanie odżywiania się wg piramidy zdrowia, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu rzeczowego zgłaszania zdarzeń, udzielania pierwszej pomocy, poznawanie wartości ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka, profilaktyki prawidłowej higieny jamy ustnej, dostarczenie pozytywnych wrażeń i uczucia radości płynącej ze wspólnej aktywności i zabaw.