Przyworski Informator Gospodarczy

Jeśli dane Twojej firmy są nieaktualne/błędne, jest zaznaczona na mapie w złym miejscu albo nie znajduje się jeszcze w informatorze - zapoznaj się z treścią tego wpisu i napisz do nas na: admin@przywory.eu

Biuro Techniczne mgr inż. Zdzisław Sworowski

Projektowanie budowlane , wycena nieruchomości, wycena maszyn i urządzeń, audyt i certyfikacja energetyczna, kosztorysowanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, opinie techniczno-ekonomiczne, poradnictwo z zakresu prawa budowlanego.

ul. Wiejska 111a
46-050 Przywory

tel. 601 061 24877 456 22 93